dilluns, 3 de desembre de 2012

1a avaluació

AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some rights reserved by Lawrence OPProva d'avaluació:

Aux. en treballs de fusteria i instal·lació de mobles:
Dimecres dia 12 de desembre a les 10. Aula 17.

Aux. de paleta i comstrucció:
Dimecres dia 12 de desembre a les 11.30. Aula 17

Recordeu que fora de l'horari del curs podeu fer les vostres consultes sobre dubtes via correu electrònic i Facebook.

> El treball de classe sobre el port de tarragona es valorarà aen la segona avaluació i cal lliurar-lo per correu elñectrònic i/o suport paper. La data límit és el 16 de gener.

6 comentaris: