divendres, 31 de març de 2017

El Holstee Manifesto en català
L'estiu del 2009 Dave i Mike Radparvar decideixen plegar de la feina i amb el seu amic Fabian Pfortmüller centrar-se en Holstee, un projecte per crear samarretes, amb una característica especial: una butxaca on guardar el mòbil o la llibreta.

Tots tres es van asseure a les escales d'Union Square, a Nova York, i es van posar a escriure sobre la felicitat, com definir l'èxit sense un retorn econòmic i els motius pels que creaven Holstee. Sorgeix el Holstee Manifesto, que gràcies a la xarxa, els seus dissenys i vídeos ha inspirat a moltes persones arreu del món (el vídeo té més de dos milions de visualitzacions).

A partir del text del Holstee Manifesto en anglès hem preparat una traducció al català. 

Holstee Manifesto

Aquesta és la teva vida. Fes el que estimes, i fes-ho sovint. Si alguna cosa no t'agrada, canvia-la. Si no t'agrada el teu treball, plega. Si no tens prou temps, deixa de mirar la TV. Si estàs buscant l'amor de la teva vida, atura't. Estarà esperant-te quan comencis a fer coses que estimes. Deixa d'analitzar. Totes les emocions són boniques. La vida és simple. Quan mengis, aprecia fins la darrera mossegada. Obre la teva ment, els teus braços, i el teu cor a les coses i persones noves, estem units en les nostres diferències. Pregunta a la propera persona que vegis quina és la seva passió, i comparteix el teu somni inspirador amb ella. Viatja sovint; perdre't t'ajudarà a trobar-te a tu mateix. Algunes oportunitats només passen una vegada, agafa-les. La vida va de les persones que coneixes, i les coses que crees amb elles. Així que surt, i comença a crear. La vida és curta. Viu el teu somni i comparteix la teva passió.


This is your life. Do what you love, and do it often. If you don't like something, change it. If you don't like your job quit. If you don't have enough time, stop watching TV. If you are looking for the love of your live, stop. They will be waiting for you when you start doing things you love. Stop over analyzing. All emotions are beautiful. Life is simple. When you eat, appreciate every last bite. Open your mind, arms, and heart to new things and people, we are united in our differences. Ask the next person you see what their passion is, and share your inspiring dream with them. Travel often; getting lost will help you find yourself. Some opportunities only come once, seize them. Life is about the people you meet, and the things you create with them, so go out and start creating. Life is short. Live your dream and share your passion.