dilluns, 14 d’octubre de 2013

Taxa de mortalitat

Imatge: Wayne Wilkinson. Atribución Sota llicència CC
Durant l'any 2011 a Catalunya hi va haver 59.576 defuncions. La població va ser de 7.539.618. 

A partir d'aquestes dades, quina va ser la taxa de mortalitat de la població l'any 2011?

Taxa de mortalitat = ( Defuncions / Població total ) x 1000

(59.576 / 7.539.618) x 1000

(0,0079017) x 1000

La taxa de mortalitat és del 7,9 ‰

Enllaços a investigar:
Conceptes d'estructura demogràfica (definicions).
Definició resumida de taxa de mortalitat 
Definició complerta de taxa de mortalitat
Taxa de mortalitat a Catalunya (2011)
Indicadors de mortalitat a Catalunya (2006-2010)
Població a Catalunya
IDESCAT

1 comentari: